Lista de lucrari (pag.3)

Dr. HORHOIANU GR.GRIGORE
Cercetator stiintific gr. 1
INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE
PITESTI

C. RAPOARTE INTERNE ALE INSTITUTULUI DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (lucrari ce privesc dezvoltarea, testarea la iradiere si evaluarea performantelor combustibilului nuclear de tip CANDU PHWR destinat Centralei Nucleare de la Cernavoda)( in ordinea aparitiei)

100.    G. Horhoianu, Distributia radiala de tempeartura in elementul combustibil nuclear, Raport intern, ITN-150, Bucuresti, noiembrie, 1973.
101.    G. Horhoianu, Comportarea mecanica a tecii elementului combustibil nuclear, Raport intern, ITN-149, Bucuresti, noiembrie, 1973.
102.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Programul de incercari la iradiere a elementelor combustibile experimentale in perioada 1974-1976, Raport intern ITN-84, Bucuresti, iunie, 1973.
103.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Proiect pentru un element combustibil experimental cu UO2 intecuit in ziracoly, Raport intern ITN-126., Bucuresti, decembrie, 1973.
104.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Proiect pentru barele combustibile destinate incercarii la iradiere, Raport intern ITN-152, Bucuresti, martie, 1974.
106.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Caiet de specificatii tehnice pentru barele combustibile experimentale destinate incercarilor la iradiere, Raport intern ITN-164, Bucuresti, mai, 1974.
107.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Proiect pentru fascicul combustibil experimental, Raport intern ITN, Bucuresti, decembrie, 1974.
108.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Raport pentru iradierea elementelor combustibile fabricate la IRNE in reactorul BR2-SCK/CEN-MOL Belgia, Raport IRNE Bucuresti, 1975.
109.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Raport pentru iradierea elementelor combustibile fabricate la IRNE in reactorul MZFR-R.F.Germania, Raport IRNE Bucuresti,1975.
110.    G. Horhoianu, Specification for post irradiation examination of fuel rod 2-05 irradiated in BR2 reactor-SCK/CEN-Mol Belgia, Raport intern IRNE, aprilie, 1978.
111.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Program de testare la iradiere a elementelor combustibile fabricate in IRNE, Raport intern IRNE, Pitesti, august, 1978.
112.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Program de testare la iradiere a elementelor combustibile in reactorul IRNE, Raport intern IRNE-531, Pitesti, martie, 1978.
113.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Proiect de executie a barelor si ansamblelor combustibile experimentale pentru incercarile la iradiere in reactorul IRNE in perioada 1978-1980, Raport IRNE-537, Pitesti, aprilie, 1979.
114.    G. Horhoianu s.a.,Cerinte si specificatii privind testele si conditiile de testare in reactor si in afara reactorului a materialelor pentru fascicolul PHWR-650 in scopul obtinerii datelor necesare proiectarii elementelor combustibile, Raport IRNE-538, Pitesti, mai, 1979.
115.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Specificatie de testare a barelor si ansambelor combustibile pentru incercarile la iradiere in reactorul IRNE in 1979-1980, Raport IRNE, Pitesti, august, 1979.
116.    G. Horhoianu, Teste mecanice si microstructurale pe zircaloy-4, Nota tehnica IRNE-NTT/III, Pitesti, ianuarie, 1980.
117.    G. Horhoianu s.a., Specificatii pentru testele tip in afara reactorului, Raport IRNE-656, Pitesti, martie, 1980.
118.    G. Horhoianu s.a., Gapcon Thermal 2 Descriere si manual de utilizare, Raport IRNE 654, Pitesti, decembrie, 1979.
119.    G. Horhoianu, Cod de calcul pentru evaluarea performantelor termice ale elementului combustibil cu UO2 si Zy-4, Raport IRNE 722, Pitesti, noiembrie, 1980.
120.    G. Horhoianu s.a., Studiu documentar privind coroziunea fisuranta sub sarcina a tuburilor de zircaloy-4 sub influenta produsilor de fisiune, Raport IRNE 729, Pitesti, noiembrie, 1980.
121.    G. Horhoianu, Specificatii pentru testul de ciclaj de putere si pentru iradierile de materiale-Zy-4, raport IRNE 788, Pitesti, martie, 1981.
122.    G. Horhoianu, Coduri de calcul pentru elementul combustibil nucear, Raport IRNE 851, Pitesti, iunie, 1981.
123.    G. Horhoianu, Comportarea la iradiere a elementelor combustibile nucleare. Simulare pe calculator si comparatie cu experimentul. Raport IRNE 1016, Pitesti, mai, 1982.
124.    G. Horhoianu, Descriere si manual de utilizare a codului de calcul GAPCON-THERMAL-3 Raport IRNE 1035, Pitesti, iulie, 1982.
125.    S. Mehedinteanu, G. Horhoianu s.a., Cerinte pentru sistemul de coduri de calcul pentru proiectarea si analiza de performanta a combusibilului tip CANDU-660, Raport IRNE 1135, Pitesti, 1982.
126.    G. Horhoianu s.a., Norma tehnica de intreprindere-combustibil nuclear pentru reactori CANDU-660MWe-red.1, Raport IRNE 1206, Pitesti, februarie,1983.
127.    S. Mehedinteanu, G. Horhoianu s.a., Analiza de proiect cu codurile existente pentru elementul combustibil destinat CNE Cernavoda, Raport IRNE, Pitesti, mai, 1983.
128.    G. Horhoianu, Simularea prin calcul a comportarii elementelor combustibile in testul de supraputere efectuat in reactorul NRU, raport IRNE 1245, Pitesti, mai, 1983.
129.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Imbunatatirea planurilor de control pentru fabricatia combustibilului nuclear, Raport IRNE 1335, Pitesti, octombrie,1983.
130.    G. Horhoianu s.a., Verificarea solutiilor de proiect cu ajutorul codului ELESIM, Raport IRNE 1416, Pitesti, decembrie,1983.
31.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Elaborarea documentatiei de omologare aprobata de CSEN-Raport de testare in afara reactorului, Raport IRNE 1424, Pitesti, decembrie,1983.
132.    G. Horhoianu s.a., Modelarea densificarii bioxidului de uraniu in timpul iradierii in reactor, Raport IRNE 1516, Pitesti, iunie, 1984.
133.    G. Horhoianu s.a., Propunere de program de testare la iradiere a combustibilului pentru reactorii de tip CANDU-Th, raport IRNE 1579, Pitesti, septembrie,1984.
134.    G. Horhoianu, Model de evaluare a comportarii la ciclaj a tecilor de Zircaloy-4, Raport IRNE 1785, Pitesti, iulie, 1985.
135.    M. Roth, G. Horhoianu s.a. Studiul comportarii in regim de ciclaj lent a tuburilor de Zircaloy-4, Raport IRNE 1748, Pitesti, 1985.
136.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Evaluarea probabilistica a comportarii elementului combustibil, Raport IRNE 1849, Pitesti, octombrie,1985.
137.    G. Horhoianu, Analiza comportarii la ciclaj a tecii elementului combustibil, Raport IRNE 2028, Pitesti, septembrie, 1986.
138.    A. Pascu, G. Horhoianu s.a., Fascicul combustibil CNE tip CANDU 660 Mwe, Raport IRNE 2030, Pitesti, iulie, 1986.
139.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Analiza de performanta a elementului combustibil de tip CANDU cu ajutorul modelelor probabilistice, Raport IRNE 2057, Pitesti, septembrie,1986.
140.    V. Horhoianu, G. Horhoianu s.a., Caracteristicile tehnico-functionale specifice combustibilului de tip VVER,Raoprt IRNE 2142, Pitesti, decembrie, 1986.
141.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu s.a., Specificatie de testare la iradiere a probelor din Incaloy 800 fabricat in RSR pentru tecile elementelor combustibile tip TRIGA-LEU, Raport IRNE 2155, Pitesti, ianuarie, 1987.
142.    G. Horhoianu s.a., Specificatie pentru testarea la iradiere a tuburilor de Zircaloy-4, Raport IRNE 2172, Pitesti, martie, 1987.
143.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Evaluarea probabilistica a performantelor elementelor combustibile in raport cu conditiile reale de functionare din diverse pozitii ale zonei active, Raport IRNE 2316, Pitesti, noiembrie, 1987.
144.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Evaluarea probabilistica a comportarii combustibilului de tip CANDU la rampa de putere pe baza simularilor cu codul ELESIM, Raport IRNE 2374, Pitesti, decembrie, 1987.
145.    V. Horhoianu, G. Horhoianu s.a., Aspecte specifice de modelare termo-mecanica a elementului combustibil de tip VVER, Raport IRNE 2338. Pitesti, decembrie, 1987.
146.    V. Horhoianu, G. Horhoianu, Analiza sensibilitatii codului ELFIN la parametrii semnificativi pentru performanta combustibilului, Raport IRNE 2480, Pitesti, ianuarie, 1988.
147.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Analiza probabilistica a performantelor elementelor combustibile pentru reactorul CANDU avansat, Raport IRNE 2553, Pitesti, septembrie, 1988.
148.    E. Ciocan, G. Horhoianu s.a., Evaluarea comportarii la coroziune a elementului combustibil in conditiile specifice ale reactorului PHWR, Raport IRNE 2676, Pitesti, decembrie,1988.
149.    G. Horhoianu, Tema de cercetare privind combustibilul destinat reactorului cu neutroni rapizi demonstrativ, Raport IRNE 2561, Pitesti, decembrie, 1988.
150.    G. Horhoianu s.a. Evaluarea efectului iradierii asupra proprietatilor mecanice ale tuburilor de Zircaloy-4 iradiate in capsula C5, campania I, Raport IRNE 2722, Pitesti, mai, 1989.
151.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Evaluarea incovoierii elementului combustibil CANDU avansat in conditii normale de functionare, Raport IRNE 2834, Pitesti, noiembrie, 1989.
152.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Evaluarea prin calcul a solutiilor de proiect pentru elementul combustibil din fascicolul cu 43 elemente, Raport IRNE 2986, Pitesti, iulie, 1990.
153.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Analiza influentei particularitatilor constructive asupra incovoierii elementului combustibil din fascicolul cu 43 elemente, Raport IRNE 3074, Pitesti, noiembrie, 1990.
154.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Factori potentiali limitativi pentru performantele comustibilului CANDU la grade de ardere ridicate, Raport ICN 3257, Pitesti, iunie, 1991.
155.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Specificatie de testare si proiect de bara experimentala pentru determinarea evolutiei presiunii gazelor de fisiune la grade de ardere extinse, Raport ICN 3318, Pitesti, septembrie, 1991.
156.    G. Horhoianu s.a., Proiect preliminar de fascicol combustibil cu 43 de bare cu uraniu usor imbogatit, Raport ICN 3457, Pitesti, noiembrie, 1991.
157.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu s.a., Iradierea elementului combustibil 78R supus testului preliminar de ciclaj de putere in capsula C9 campania I, Raport ICN 3963, Pitesti, decembrie, 1992.
158.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Raport final la contractul AIEA privind perfectionarea elementului combustibil de tip CANDU in vederea atingerii de grade de ardere extinse, Raport ICN 3964, Pitesti, decembrie, 1992.
159.    G. Horhoianu s.a., Iradierea elementului combustibil 78 R supus testului preliminar de ciclaj de putere in capsula C9, Raport ICN 4210, Pitesti, decembrie, 1992.
160.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu, I. Popescu, Sistem de evaluare a calitatii prestatiei energetice si a performantei combustibilului nuclear utilizat in reactorul CANDU de la FCNE Cernavoda, Raport ICN 4194, Pitesti, 1993.
161.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu,I. Popescu, Analiza starii de tensiuni si deformatii in zona sudurii dop-teaca a elementului combustibil de tip CANDU, Raport ICN Nr. 4195, Pitesti, decembrie, 1993.
162.    G. Horhoianu, D.R. Moscalu, G. Olteanu, G. Papadopol, Raport final de securitate (faza I) pentru CNE Cernavoda, Capitolul 4.5 – Combustibil nuclear, Raport ICN 4211, Pitesti, 1993.
163.    D.R. Moscalu, G. Horhoianu et al, Program de investigare a cauzelor de defectare in exploatare a combustibilului nuclear descarcat din reactorul CANDU al U1 FCNE Cernavoda, Raport ICN Nr. 4550, Pitesti, 1994.
164.    E. Ciocan, G. Horhoianu, Model de fisurare a tecii elementului combustibil CANDU prin mecanismul SCC, Raport ICN No 4358, 20.07.1994.
165.    I. Popescu, D.R. Moscalu, G. Horhoianu, Analiza starii de tensiuni si deformatii in zona cutelor circumferentiale formate de teaca elementelor combustibile de tip CANDU, Raport ICN Nr. 4648, Pitesti, 1995.
166.    G. Horhoianu, D.R. Moscalu, I. Popescu, Raport de interpretare a comportarii la ciclaj a elementului combustibil 78R iradiat in capsula C9 din reactorul TRIGA-ICN, ICN RI Nr. 4688, 20.11.1995.
167.    G. Olteanu, G. Horhoianu, Specificatie pentru testul de scurta durata in reactorul TRIGA-ACPR in scopul obtinerii de date experimentale necesare calibrarii si validarii codurilor utilizate pentru analizele din RFS Cernavoda, Raport ICN No 4802, 1996.
168.    G. Horhoianu, D.R. Moscalu, I. Popescu, D.V.Ionescu, Raport final privind participarea ICN la Exercitiul International FUMEX de intercomparare a codurilor de evaluare a comportarii combustibilului nuclear de tip oxidic la grade mari de ardere, Proiect international AIEA, Raport ICN Nr. 5082, 20.11.1997.
169.    D.V.Ionescu, G. Horhoianu, Utilizarea metodei elementelor finite in analiza starii de tensiuni si deformatii in zona sudurii dop-grila a elementului combustibil de tip CANDU (contract AIEA Viena No 9287/R1), Raport ICN No 5563, 20.07.1999.
170.    D.V.Ionescu, G. Horhoianu, Utilizarea metodei elementelor finite in analiza termo-mecanica a depozitului final de combustibil ars, Raport SCN No 5623, 20.11.1999.
171.    G. Olteanu, G. Horhoianu, Analiza comportarii termo-mecanica a cosului cu  combustibil ars in conditiile de solicitare din depozitul intermediar de stocare, Raport SCN No 5622, 20.11.1999.
172.    M.Ionescu, G. Horhoianu, Perfectionarea codului APMESRA de analiza probabilistica si implementare pe PC, Raport SCN, Nr. 5744, 20.06.2000.
173.    A.Pisica, G. Horhoianu, Analiza termo-mecanica in conditii de accident LOCA a elementului combustibil SEU43 utilizand codul CAREB, Raport SCN Nr. 5809, 30.11.2000.
174.    D.V.Ionescu, G. Horhoianu, L. Vasii, Analiza comportarii termice a depozitului final de combustibil ars tinand cont de variatia cu temperatura a proprietatilor fizice ale materialelor, Raport SCN Nr. 5850, 20.11.2000.
175.    M.Micuda, G. Horhoianu, R.Iordache, Analiza termohidraulica in conditii LOCA a canalului combustibil CANDU incarcat cu combustibil SEU43 utilizand codul PATHACO, Raport SCN Nr. 5789, 30.11.2000.
176.    A.Pisica, G. Horhoianu, Specificatie pentru testul de iradiere a EC-B29 de tip SEU43, in capsula C2, pentru masurarea temperaturii centrale, Raport SCN Nr. 6035, 30.09.2001.
177.    D.V.Ionescu, G.Olteanu, G. Horhoianu, Analiza starii de tensiuni si deformatii in grila fasciculului combustibil CANDU37 si SEU43 in conditiile de solicitare din canalul combustibil, Raport SCN Nr. 6058, 30.10.2001.
178.    L. Vasii, G. Horhoianu, Analiza comportarii termo-mecanice a elementului combustibil SEU43 in conditiile normale de functionare a reactorului CANDU, Raport SCN Nr. 6034, 30.09.2001.
179.    G. Olteanu, G. Horhoianu, Comportarea termo-mecanica a canistrei de stocare intermediara uscata a combustibilului ars la FCNE Cernavoda, Raport SCN Nr. 5990, 30.11.2001.
180.    A.Pisica, G. Horhoianu, Analiza comportarii elementului combustibil SEU43 in conditii LOCA, Raport SCN Nr. 6356, 30.10.2002.
181.    A.Pisica, G.Horhoianu, Analiza termo-mecanica a elementului combustibil experimental in conditii de testare in capsula C6-ACPR, Raport SCN Nr. 6556, 31.05.2003.
182.    G.Olteanu, G. Horhoianu, Analiza influentei tipului de roca asupra comportarii termice a unui depozit final de combustibil ars, Raport SCN Nr. 6643, SCN Pitesti, 10.12.2003.
183.    D.V.Ionescu, G. Horhoianu, Analiza structurala a fasciculului combustibil CANDU pentru diferite geometrii de fascicul combustibil utilizand codul ANSYS v6.1, Raport SCN Nr. 6712, SCN Pitesti, 30.11.2003.
184.    G. Horhoianu, A.Pisica, Analiza termo-mecanica elementului combustibil SEU43L in conditii LOCA, Raport SCN Nr. 6886, 30.09.2004.
185.    R.Iordache, G. Horhoianu, Analiza geometriei fasciculului combustibil SEU43L, Raport SCN Nr. 6892, SCN Pitesti, 30.09.2004.
186.    G.Olteanu, G. Horhoianu, A.Andrei, Stabilitatea geometriei grile fasciculului combustibil SEU43 utilizand programul de proiectare specializate, Raport SCN Nr. 6915,  SCN Pitesti, 30.11.2004.
187.    L. Vasii, G. Horhoianu, Analiza comportarii termo-mecanice a elementului combustibil SEU43 in conditii stationare de functionare, Raport SCN Nr. 6916, SCN Pitesti, 30.10.2004.
188.    G. Horhoianu, R.Iordache, Comportarea termo-mecanica a elementului combustibil CANDU in conditii de ciclaj a putrii reactorului, Raport SCN Nr. 7047, SCN Pitesti, 10.12.2004.
189.    G.Olteanu, G. Horhoianu, Specificatie tehnica pentru testele de iradiere tip LOCA in bucla A a reactorului TRIGA-SCN; Raport SCN Nr. 7118, SCN Pitesti, 31.05.2005
190.    R. Iordache, G. Horhoianu, Solicitarea la vibratii si incovoiere a fasciculului SEU43L, Raport SCN Nr. 7112, SCN Pitesti, 31.05.2005.
191.    G. Horhoianu, Programul Preliminar de Cercetare-Dezvoltare al RAAN pe anul 2006 in domeniul Combustibili Nucleari, Raport SCN Nr. 7254, SCN Pitesti, 30.10.2005
192.    G.Olteanu, G. Horhoianu, Specificatie tehnica pentru testele de iradiere tip RIA in capsula C6 a reactorului TRIGA-SCN; Raport SCN Nr. 7140, SCN Pitesti, 30.08.2005
193.    G. Horhoianu, Evaluarea activitatii desfasurate in perioada 2000-2005 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 7173, SCN Pitesti, 31.08.2005
194.    G. Horhoianu, Programul Strategic de Cercetare-dezvoltare al RAAN in perioada 2006-2010  in domeniul Combustibili Nucleari, Raport SCN Nr. 7212, SCN Pitesti, 30.10.2005
195.    D.V. Ionescu, G. Horhoianu, Comportarea mecanica a fasciculului combustibil SEU43L in conditiile de solicitare din canalul combustibil al reactorului CANDU, Raport SCN Nr. 7313, SCN Pitesti, 21.11.2005
196.     G. Horhoianu, Evaluarea activitatii desfasurate in perioada 2005 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 7438, SCN Pitesti, 31.03.2006
197.     G.Olteanu, G. Horhoianu, Specificatie tehnica pentru iradiere elemente combustibile experimentale in bucla A,reactor TRIGA, Raport SCN Nr. 7426, SCN Pitesti, 30.05.2006.
198.     G. Horhoianu,Programul de Cercetare Dezvoltare al RAAN pe anul 2007 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.7565, SCN Pitesti, 30.10.2006
199.    G. Horhoianu, Raport privind activitatea desfasurata in perioada 2006 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 7737, SCN Pitesti, 30.03.2007
200.    G. Horhoianu,Programul de Cercetare Dezvoltare al RAAN pe anul 2008 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.7840, SCN Pitesti, 30.10.2007
201.     G. Horhoianu, A.Pisica, Analiza termo-mecanica elementului combustibil RU43L in conditii LOCA, Raport SCN Nr.7902, SCN Pitesti, 30.11.2007
202.    G. Horhoianu, Raport privind activitatea desfasurata in perioada 2007 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 8080, SCN Pitesti, 30.04.2008
203.    G. Horhoianu,Programul de Cercetare Dezvoltare al RAAN pe anul 2009 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.8245, SCN Pitesti, 30.11.2008
204.    D.Ionescu,G.Horhoianu, Analiza 3D, prin metoda elementelor finite a comportarii termo-mecanice a elementelor combustibile nucleare (pastile, teaca) in conditii de iradiere specifice reactorului CANDU, Raport SCN Nr. 8272, SCN Pitesti, 2008
205.    S.Florea,G.Horhoianu,Model de analiza locala prin metoda elementului finit a comportarii la iradiere a elementului combustibil de tip CANDU, Raport SCN Nr. 8270, SCN Pitesti, 30.11.2008
206.    R.Iordache,G.Horhoianu,Analiza comportarii termo-mecanice a fasciculului combustibil RU43 in condtii de iradiere in reactorul CANDU, Raport SCN Nr. 8180, SCN Pitesti, 30.11.2008
207.     G.Olteanu,G.Horhoianu,Actualizarea proiectului de fascicul combustibil RU 43 utilizand programe de calcul specializate, Raport SCN Nr. 8193, SCN Pitesti, 10.12.2008
208.    S.Florea,G.Horhoianu,D.V.Ionescu,Cuplajul codurilor ROFEM si CAREB in scopul analizei comportarii termomecanice a elementului combustibil de tip CANDU in conditii de accident,Nota Tehica SCN L2 No.1/2008, SCN Pitesti, 10.12.2008

209.    G. Horhoianu, Raport privind activitatea desfasurata in perioada 2008 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 8397, SCN Pitesti, 12. 03.2009

210      G. Horhoianu, Programul de Cercetare Dezvoltare al RAAN pe anul 2010 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.8557, SCN Pitesti, 30.11.2009

211       G.Olteanu,G.Horhoianu,F.Zvanciuc Evaluare proiect RU 43 cu coefficient redus de reactivitate de vid,   Raport SCN Nr. 8583, SCN Pitesti,10. 12.2009

212       D.V.Ionescu,G.Horhoianu,A.Paraschiv Adaptarea codului FEMAXI 6 pentru analiza comportarii termo-mecanice a combustibilului CANDU,  Raport SCN Nr. 8593, SCN Pitesti, 10. 12.2009

213       D.V.Ionescu,G.Horhoianu,A.Paraschiv Analiza experimentelor de iradiere a elementelor combustibile de tip CANDU din CRP FUMEX 3,  Raport SCN Nr. 8711, SCN Pitesti, 10. 12.2009

214       G. Horhoianu, Raport privind activitatea desfasurata in perioada 2009 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 8753, SCN Pitesti, 31. 03.2010

215        G. Horhoianu, Programul Strategic de Cercetare Dezvoltare al RAAN in perioada 2011-2015 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.8779, SCN Pitesti, 30.06.2010

216         G. Horhoianu, Programul de Cercetare Dezvoltare al RAAN pe anul 2011 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.8854, SCN Pitesti, 30.10.2010

127        G.Olteanu,G.Horhoianu, Proiect preliminar de fascicul combustibil RU 43 cu apendici CHF,   Raport SCN Nr. 8888, SCN Pitesti, 31. 12.2010

218           D.V.Ionescu,G.Horhoianu, Analiza experimentelor incluse in CRP-AIEA FUMEX3 cu ajutorul codurilor FEMAXI 6 si ROFEM,  Raport SCN Nr. 8963, SCN Pitesti, 10. 12.2010

219          G. Horhoianu, Raport privind activitatea desfasurata in perioada 2010 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. 9070, SCN Pitesti, 31. 03.2011

220           G. Horhoianu, Programul de Cercetare Dezvoltare al RAAN pe anul 2012 in domenilu Combustibili Nucleari,Raport SCN Nr.9173, SCN Pitesti, 31.10.2011

221        G. Horhoianu, at al, Improvement of ROFEM and CAREB fuel behaviour codes and utilisation of these codes in FUMEX3 exercise, Technical report for IAEA-Vienna Research Contract No.14974,INR Pitesti,2011

222       A.Rizoiu ,G.Horhoianu ,Calcule pentru determinarea concentratiei optime de otrava consumabila in elemental central RU43 LV , Raport SCN Nr. 9402, SCN Pitesti, 03. 06.2012

223       G. Horhoianu, Raport privind activitatea desfasurata in perioada 2011 in domeniul Combustibililor Nucleari, Raport SCN Nr. .., SCN Pitesti, 31. 03.2012

20   Decembrie 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *